قوانین:

• این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است
• هیچ کدام از مطالب انحصاری درج شده داخل سایت ؛ بدون اجازه از ناشر قابلیت پخش و تکثیر ندارد و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد
• تیم نوسانگیر در مورد صحت فایلهای عمومی مسیولتی نداشته و معامله گران بایستی خود از صحت آن اطمینان بعمل آورند
• تمامی اطلاعات هویتی و تماس اعضا نزد سایت محفوظ و امکان نشر و درز آن وجود ندارد
• تضمین سیگنالها در بازار عادی میباشد و چنانچه سهم یا سهامی طی روزهای قرمزعموم بازار اشخاص را متضرر نماید؛تیم مجدد بعد از بازگشت بازار به روال عادی سیگنال جایگزین به ایشان ارایه خواهد کرد
• تمامی سیگنالهای ارایه شده از فیلترهای هوشمند متعدد عبور و نتایج قابل اعتماد هستند لیکن مسیولیت نهایی تحلیل و انتخاب سیگنال با خریدار میباشد
• خروج از سهام اعلامی با خود اعضا میباشد
• برای مشاوره رایگان ؛ از طریق پلهای ارتباطی با ما درارتباط باشید؛بدلیل انبوه پیام ها؛حد اکثر طی ۴۸ساعت پاسخ داده خواهد شد